top of page
family-591579_1920_edited.jpg

הסוכנות מתמחה בהתאמת צרכים, ניתוח התיק הביטוחי, הפנסיוני והפיננסי. אנו עובדים עם מגוון רחב של חברות ביטוח ובתי השקעות מהמובילים במשק.

במסגרת השירותים אותם אנו מציעים ללקוחותיי תוכלו למצוא:

 

  • איסוף כל המידעים והחומרים הביטוחים הפרטיים, על פי הקיים בחברות הביטוח.

  • ריכוז כל התכניות הפנסיוניות והפיננסיות מהמסלקה הפנסיונית.

  • ריכוז כל הנתונים לדו"ח מפורט+ המלצות.

  • ליווי של התיק הקיים.

  • הרצאות לחוגי בית.

  • הרצאות לוועדי עובדים.

  • הפנייה למומחים "ייעודיים בתחום" כגון ייעוץ פרישה, ומיסוי.

נוסף על כך לסוכנות חלק נכבד בליווי קדימה של הלקוחות, לרבות טיפול מול חברות הביטוח שכולל:

- רכישת הכיסויים הנדרשים.

- בקרת גביה.

- טיפול בשינויים.

- טיפול בעזיבות עבודה.

- טיפול רחב במקרה תביעה .

שמעון  מאיר כרטיס.jpg
bottom of page